fbpx

Kurs Ekonometria

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Ekonometria jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 8 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest wprowadzeniu do modelowania ekonometrycznego, ostatnia – prognozowaniu na podstawie modelu ekonometrycznego.

Kurs zawiera łącznie blisko 17 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 80 pytań testowych sprawdzających wiedzę i 223 zadania praktyczne.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania ekonometrii studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak klasyfikować zmienne w modelu oraz same modele ekonometryczne
  • jak dobrze wybrać zmienne objaśniające
  • dlaczego współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest w tym taki ważny
  • jak oszacować i zinterpretować parametry modelu
  • na czym polega weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu
  • które zmienne są istotne
  • które współczynniki grają kluczową rolę w interpretacji i weryfikacji modelu
  • jakie są główne założenia Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów i jak je weryfikować
  • jak wykorzystać model i dokonać prognozy
  • jak wykorzystać MS Excel do regresji i wszystkich obliczeń macierzowych

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, blisko 17-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z ekonometrii.