fbpx

Kurs Logika

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Logika jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 8 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest wprowadzeniu podstawowych pojęć – zdania i formy logiczne, a także kwantyfikatory, ostatnia –  rachunkowi predykatów. Jest to jedna z części kursów wydzielonych z Matematyki Dyskretnej.

 

Kurs zawiera łącznie około 10,5 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 70 pytań testowych sprawdzających wiedzę i 207 zadań praktycznych. 

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania logiki studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • podstawowych pojęć dotyczących logiki – zadań, form logicznych, kwantyfikatorów
  • jak rozwiązywać tautologie i tabelki logiczne
  • jak zapisywać zdania logiczne w sposób matematyczny
  • określać wartości logicznej zdań złożonych
  • metody dowodzenia twierdzeń
  • jak wykorzystać indukcję matematyczną do dowodzenia wielu twierdzeń
  • formy rachunku predykatów

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 10-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z logiki.