fbpx

Kurs Matura Rozszerzona Część 2

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Matura Rozszerzona część 2 jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 4 Lekcje. Stanowi drugą część (z trzech) kompleksowego przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym z omówionych tu działów. Ta część Kursu dotyczy tematów “funkcyjnych”. Pierwsza, a zarazem piata lekcja całego Kursu Maturalnego poświęcona jest funkcjom, ostatnia – zawiera zbiór typowych zadań maturalnych z trygonometrii.

Kurs zawiera łącznie 15 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych jest 56 zadań zamkniętych, 24 kodowane i 80 zadań otwartych sprawdzających wiedzę.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak korzystać z karty wzorów maturalnych, a czego w nich nie ma
  • jakiego typu zadania pojawiają się na maturze z funkcji, rachunku różniczkowego, ciągów oraz trygonometrii
  • poznasz wszystko co pojawia się na maturze z funkcji liniowej, kwadratowej, wymiernej, wykładniczej czy logarytmicznej
  • jak obliczać pochodne i wykorzystywać je do analizy własności funkcji
  • jak wykorzystywać wzory na ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach
  • jak radzić sobie z zadaniami z sinusami, cosinusami czy tangensami, w tym z równaniami i nierównościami trygonometrycznymi

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek” i wskazówek, które oprócz solidnej, ponad 15-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.