fbpx

Kurs Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty jest multimedialnym kursem edukacyjnym dla uczniów szkół średnich, podzielonym tematycznie na 11 poszczególnych Lekcji. Jest to pierwszy z dwóch Kursów omawiający całą planimetrię w szkole średniej.

Każda z lekcji jest w dwóch wersjach: na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Pierwsza Lekcja poświęcona jest podstawowym definicjom i własnościom obiektów w planimetrii, druga – omówieniem dokładnym wszystkich zagadnień związanych z trójkątami. Lekcja trzecia dotyczy czworokątów.

Kurs zawiera w obecnej chwili ponad 30,5 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 110 pytań testowych sprawdzających wiedzę i blisko 730 zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania planimetrii uczniów szkół średnich. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • podstawowych definicji i pojęć obiektów wykorzystywanych w planimetrii
  • podstawowych cech trójkątów
  • jak wykorzystać własności odcinków w trójkątach (wysokości, środkowej, symetralnej i dwusiecznej) w zadaniach
  • dlaczego ważne jest rozpoznawanie trójkątów przystających i podobnych
  • jak działa twierdzenie sinusów i cosinusów
  • wykorzystania wszystkich tych wiadomości do obliczania pól trójkątów

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 30,5-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na sprawdzianie, czy egzaminie maturalnym.