fbpx

Kurs Statystyka

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Statystyka jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 7 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest statystyce opisowej, ostatnia – analizie dynamiki zjawisk.

Kurs zawiera łącznie około 10 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 70 pytań testowych sprawdzających wiedzę i blisko 110 zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania statystyki studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak wykonać odpowiednie tabelki wartości do statystyki opisowej
  • jak łatwo konstruuje się przedziały ufności
  • jak proste jest odczytywanie wartości z tablic przy konstrukcji przedziałów krytycznych
  • który współczynnik regresji jest najważniejszy
  • jak bezboleśnie radzić sobie z wyznaczaniem trendu

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 10-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z probabilistyki.