fbpx

Kurs Mechanika Płynów

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Mechanika Płynów jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 7 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest przypomnieniu podstawowych wzorów z fizyki ze szkoły średniej oraz zamianie jednostek na jednostki SI. Ostatnia – dotyczy reakcji hydrodynamicznej.

Kurs zawiera łącznie 8,5 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania z mechaniki płynów.

Do nagrań dołączonych jest 70 pytań testowych sprawdzających wiedzę i 55 zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • przypomnienia podstawowych wzorów z fizyki ze szkoły średniej i ich zastosowania, zamianę jednostek
  • naporu na ścianę zbiornika, momenty bezwładności, środek ciężkości
  • równania ciągłości i równania Bernoulliego dla płynu idealnego, jak i płynu rzeczywistego
  • podstawowego równania hydrostatyki, czyli równania równowagi
  • jak wyznacza się równanie powierzchni swobodnej
  • jak wyznaczyć strumień objętości oraz czas wypływu cieczy ze zbiornika
  • na czym polega reakcja hydrodynamiczna

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek” i wskazówek, które oprócz solidnej, 8,5-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium czy egzaminie z mechaniki płynów.