fbpx

Kurs Matura Podstawowa Część 2

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Matura Podstawowa część 2 jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 5 Lekcji. Stanowi dopełnienie części 1, jako kompleksowe przygotowanie do matury podstawowej z omówionych tu działów. Pierwsza Lekcja, a zarazem szósta poświęcona jest trygonometrii, ostatnia – rachunkowi prawdopodobieństwa i statystyce.

Kurs zawiera łącznie ponad 20 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych jest 100 pytań testowych zamkniętych sprawdzających wiedzę i 100 zadań otwartych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak korzystać z karty wzorów maturalnych
  • jakiego typu zadania pojawiają się na maturze z liczb trygonometrii, planimetrii, geometrii analitycznej, stereometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
  • jak radzić sobie z zadaniami z sinusami, cosinusami czy tangensami
  • jak rozwiązywać typowe zadania z okręgów, trójkątów oraz innych figur płaskich
  • jak wyznaczać równania prostych oraz jak wykorzystać długość czy środek odcinka
  • jak ogarnąć graniastosłupy, ostrosłupy oraz bryły obrotowe
  • w jaki sposób wykorzystać obliczenia z prawdopodobieństwa i statystyki do zadań z treścią

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 20-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.