fbpx
Wróć do: Kurs Ekonometria

Lekcja 2 – Dobór zmiennych objaśniających. Metoda Hellwiga.

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji. Jeśli już wykupiłeś ten Kurs, zaloguj się.

Lekcja druga podzielona jest na dwie części. W pierwszej ponad 2 godzinnej Lekcji video na 10 przykładach przypomniano podstawowe parametry ze statystyki. Dowiesz się jak obliczyć współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi i dlaczego są one takie ważne w modelowaniu ekonometrycznym. Pokazano tutaj obliczenia ręczne, jak i przy pomocy programu EXCEL.

W prawie 1,5 godzinnej drugiej części video w 8 przykładach skupiono się już konkretnie na metodzie Hellwiga doboru zmiennych objaśniających.

UWAGA! Przez całą Lekcję niepoprawnie wymawiam nazwisko cenionego polskiego ekonomisty. Mówię NIEPRAWIDŁOWO "metoda Helłiga", zamiast PRAWIDŁOWO: "metoda Hellwiga". Przepraszam!

Spis treści cz. 1

 • omówienie własności zmiennych objaśniających [07:14]
 • procedura doboru zmiennych objaśniających [09:45]
 • omówienie metod doboru zmiennych do modelu [14:57]
 • średnia arytmetyczna, wariacja, odchylenie standardowe - wzory [17:31]
 • obliczenie średniej oraz wariancji i odchylenia standardowego - przykład [22:31]
 • współczynnik zmienności - wzór oraz przykład [27:33]
 • omówienie eliminacji zmiennych quasi-stałych [30:10]
 • eliminacja zmiennych quasi-stałych - przykład [32:23]
 • obliczenie średniej oraz współczynnika zmienności - zadanie 1 [35:24]
 • wykresy korelacyjne (omówienie) [43:07]
 • definicja współczynnika korelacji linowej Pearsona - wzór [51:29]
 • własności współczynnika korelacji linowej Pearsona [59:08]
 • obliczenie współczynnika korelacji Pearsona (dwie zmienne - X, Y) - przykład 1 [01:03:43]
 • obliczenie współczynnika korelacji Pearsona (trzy zmienne - X1, X2, Y) - przykład 2 [01:16:16]
 • EXCEL: obliczenie współczynnika korelacji Pearsona - przykład 1 [01:32:46]
 • EXCEL: obliczenie współczynnika korelacji Pearsona - przykład 2 [01:42:20]
 • omówienie macierzy R oraz R0 [01:47:21]
 • utworzenie macierzy R i R0 na podstawie obliczonych współczynników - przykład [01:55:32]
 • EXCEL: utworzenie macierzy R i R0 na podstawie obliczonych współczynników - przykład [02:00:48]

Spis treści cz. 2

 • metoda Hellwiga - oznaczenia symboli [00:00]
 • metoda Hellwiga - tworzenie kombinacji [04:02]
 • tworzenie możliwych kombinacji ze zbioru dwóch zmiennych objaśniających - przykład 1 [06:11]
 • tworzenie możliwych kombinacji ze zbioru trzech zmiennych objaśniających - przykład 2 [09:15]
 • metoda Hellwiga - indywidualne wskaźniki pojemności informacyjnej [13:50]
 • tworzenie indywidualnych wskaźników pojemności informacyjnej - przykład [18:42]
 • metoda Hellwiga - integralne wskaźniki pojemności informacyjnej [25:51]
 • tworzenie integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej - przykład [26:40]
 • metoda Hellwiga - wybór optymalnej kombinacji zmiennych objaśniających, zapisanie modelu [27:22]
 • wybór zmiennych metodą Hellwiga - zadanie 2 [30:52]
 • wybór zmiennych metodą Hellwiga (2 sposoby) - zadanie 3 [46:48]
 • obliczenie integralnej pojemności informacyjnej wybranego modelu - zadanie 4 [01:02:13]
 • wybór zmiennych metodą Hellwiga - zadanie 5 [01:13:00]

Tagi Lekcji: ekonometrial2
Wróć do: Kurs Ekonometria