fbpx

Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 6 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest liczeniu całek oznaczonych, ostatnia – współrzędnym biegunowym.

Kurs zawiera łącznie około 400 minut nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 60 pytań testowych sprawdzających wiedzę i około 90 wybranych zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania całek i zastosowań całek studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • dlaczego obliczanie całki oznaczonej sprowadza się właściwie do obliczenia całki nieoznaczonej z małym dodatkiem
  • dlaczego obliczanie całki niewłaściwej sprowadza się właściwie do obliczenia całki oznaczonej z małym dodatkiem
  • jak odróżniać rodzaje całek niewłaściwych i dlaczego jeden ich rodzaj jest o wiele groźniejszy od drugiego
  • jak rozpoznać całkę niewłaściwą podstępnie udającą oznaczoną
  • dlaczego staranne rysowanie wykresów jest takie ważne i jak narysować dowolny wykres funkcji przy użyciu bardzo prostej techniki na poziomie podstawówki
  • czym obliczanie pól obszarów różni się radykalnie od innych zastosowań całek
  • jak narysować wykresy funkcji danych w postaci parametrycznej i biegunowej

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 6-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z całek oznaczonych i zastosowań całek.