Kurs Całki Wielokrotne

Przykładowy fragment Kursu


Kurs Całki Wielokrotne jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 5 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest liczeniu całek podwójnych, ostatnia – teorii pola (gradienty itp.).

Kurs zawiera łącznie około 680 minut nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 50 pytań testowych sprawdzających wiedzę i ponad 110 wybranych zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania całek wielokrotnych studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • Jak przejść z tego co nie znasz (całka podwójna, potrójna, krzywoliniowa, powierzchniowa) do tego, co już znasz (całka oznaczona)
  • Jak rysować wykresy w 3 wymiarowym układzie współrzędnych korzystając z metody poznanej w gimnazjum
  • Jak dziecinnie prosto przejść z postaci jawnej na parametryczną w funkcji w całkach krzywoliniowych
  • Dlaczego twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego to Twój najlepszy przyjaciel w całkach powierzchniowych

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 12-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z całek wielokrotnych.