fbpx

Kurs Matura Rozszerzona Część 1

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Matura Rozszerzona część 1 jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 4 Lekcje. Stanowi pierwszą część (z trzech) kompleksowego przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym z omówionych tu działów. Ta część Kursu dotyczy tematów “obliczeniowych”. Pierwsza Lekcja poświęcona jest liczbom rzeczywistym, ostatnia – zawiera zbiór typowych zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Kurs zawiera łącznie ponad 15 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych jest 56 zadań zamkniętych, 24 kodowane i 80 zadań otwartych sprawdzających wiedzę.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak korzystać z karty wzorów maturalnych, a czego w nich nie ma
  • jakiego typu zadania pojawiają się na maturze z liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
  • jak rozwiązywać typowe zadania z logarytmów, potęg, procentów
  • jak działają te trudniejsze wzory skróconego mnożenia i jak wykorzystać je do zadań z dowodami i rozwiązywania równań
  • jak rozwiązywać trudniejsze równania i nierówności oraz układy równań
  • jak wyliczać dane prawdopodobieństwo oraz parametry statystyczne

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek” i wskazówek, które oprócz solidnej, ponad 15-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.