Kurs Matura Rozszerzona Część 3

Przykładowy fragment Kursu

Kurs Matura Rozszerzona część 3 jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 3 Lekcje. Stanowi trzecią ostatnią część kompleksowego przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym z omówionych tu działów. Ta część Kursu dotyczy tematów typowo geometrycznych. Pierwsza, a zarazem dziewiąta lekcja całego Kursu Maturalnego poświęcona jest planimetrii, ostatnia – zawiera zbiór typowych zadań maturalnych ze stereometrii.

Kurs zawiera łącznie ponad 12 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych są 42 zadania zamknięte, 18 kodowanych i 60 zadań otwartych sprawdzających wiedzę.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak korzystać z karty wzorów maturalnych, a czego w nich nie ma
  • jakiego typu zadania pojawiają się na maturze z planimetrii geometrii analitycznej czy stereometrii
  • jak rozwiązywać typowe zadania z okręgów, trójkątów oraz innych figur płaskich
  • jak wyznaczać równania prostych oraz jak wykorzystać długość czy środek odcinka
  • jak ogarnąć graniastosłupy, ostrosłupy oraz bryły obrotowe

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek” i wskazówek, które oprócz solidnej, ponad 12-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.