fbpx

Kurs Planimetria: Wielokąty, Okręgi i Dowody

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Planimetria: Wielokąty, Okręgi i Dowody jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 8 poszczególnych Lekcji. Jest to drugi Kurs omawiający całą planimetrię w szkole średniej. Stanowi dopełnienie Kursu Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty.

Każda z lekcji jest w dwóch wersjach: na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Pierwsza z dołączonych Lekcji, mianowicie Lekcja 4, poświęcona jest wielokątom. Lekcja 5 dotyczy okręgów i kół. Natomiast Lekcja 6 przedstawia szereg wybranych dowodów w planimetrii.

Do tego dołączona jest Lekcja 7, w której omawiam szereg typowych zadań maturalnych z całej Planimetrii.

Kurs zawiera około 25,5 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 80 pytań testowych sprawdzających wiedzę i blisko 410 zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania planimetrii uczniów szkół średnich. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • jak się oblicza liczbę przekątnych wielokąta czy też sumę miar wszystkich kątów
  • pola i własności wielokątów foremnych
  • jak wykorzystać podstawowe definicje związane z kołem i okręgiem, twierdzenie o stycznej, siecznej i cięciwach oraz wzajemne położenie dwóch okręgów, a także kąt wpisany i środkowy w zadaniach
  • własności okręgów wspinanych i opisanych na trójkątach oraz czworokątach
  • o czym warto pamiętać przy dowodach w planimetrii

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, około 25,5-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na sprawdzianie, czy egzaminie maturalnym.