fbpx

Kurs Matura Podstawowa (Formuła 2015)

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Matura Podstawowa jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 10 Lekcji. Stanowi kompleksowe przygotowanie do matury podstawowej z omówionych tu działów. Pierwsza Lekcja poświęcona jest liczbom rzeczywistym, ostatnia – zawiera zbiór typowych zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Kurs ten przystosowany jest dla uczniów zdających “starą” formułę matury 2015.

Kurs zawiera łącznie prawie 42 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych jest 200 pytań testowych zamkniętych sprawdzających wiedzę i 200 zadań otwartych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

 • jak korzystać z karty wzorów maturalnych
 • jakiego typu zadania pojawiają się na maturze z liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, funkcji, ciągów, trygonometrii, planimetrii, geometrii analitycznej, stereometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
 • jak rozwiązywać typowe zadania z logarytmów, potęg, procentów
 • jak działają wzory skróconego mnożenia i jak wykorzystać je do zadań z dowodami i rozwiązywania równań
 • jak rozwiązywać wszelkie równania i nierówności oraz układy równań
 • poznasz wszystko co pojawia się na maturze z funkcji liniowej, kwadratowej, wymiernej
 • jak wykorzystywać wzory na ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach
 • jak radzić sobie z zadaniami z sinusami, cosinusami czy tangensami
 • jak rozwiązywać typowe zadania z okręgów, trójkątów oraz innych figur płaskich
 • jak wyznaczać równania prostych oraz jak wykorzystać długość czy środek odcinka
 • jak ogarnąć graniastosłupy, ostrosłupy oraz bryły obrotowe
 • w jaki sposób wykorzystać obliczenia z prawdopodobieństwa i statystyki do zadań z treścią

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, blisko 42-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.