fbpx

Kurs Relacje i Funkcje

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Relacje i Funkcje jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 10 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest indukcji matematycznej, ostatnia – funkcjom odwrotnym. Jest to jedna z części wydzielonych z Kursu Matematyki Dyskretnej.

 

Kurs zawiera łącznie około 11 godzin nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 95 pytań testowych sprawdzających wiedzę i 180 zadań praktycznych. 

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania relacji oraz funkcji studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • podstawowych pojęć dotyczących relacji oraz funkcji
  • wskazówek i porad dotyczących iloczynu kartezjańskiego
  • czym są funkcje i jakie są ich własności
  • jak składać ze sobą funkcje i jak je “odwracać”
  • czym są funkcje rozumiane jako relacje
  • definicji relacji i wyznaczania relacji
  • jakie są własności relacji i jak je badać
  • czym są relacje równoważności, częściowego porządku, klasy abstrakcji, diagramy Hassego

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, około 11-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z relacji i funkcji.