fbpx
Wróć do: Kurs Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty

Lekcja 1P – Pojęcia wstępne

Musisz założyć darmowe konto aby uzyskać dostęp do tej Lekcji.

Lekcja wprowadzająca do tematu planimetrii podzielona jest na dwie części. Pierwsza, zawierająca prawie 3,5 godzinne video, przedstawia podstawowe definicje obiektów w planimetrii oraz własności kątów. W części drugiej video, ponad 2-godzinnej, omówione zostały odcinki i proste.

Wszystko to omawiam łącznie na blisko 130 przykładach.

Spis treści cz. 1:

 • Pojęcia pierwotne: punkt, prosta, płaszczyzna, odcinek, półprosta, łamana, wielokąt, współliniowość [09:44]
 • Zadanie 1: liczba prostych poprowadzona przez n punktów – 3 przykłady [19:22]
 • Zadanie 2: liczba uścisków dłoni [26:22]
 • Zadanie 3: zależności na odcinkach, długość odcinka – 2 przykłady [30:39]
 • Zadanie 4: zależności na odcinkach, długość odcinka [38:45]
 • Zadanie 5: współliniowość punktów, długość odcinka [43:02]
 • Figury wypukłe i wklęsłe (definicja, przykłady, własności) [46:35]
 • Wielokąt, wzór na liczbę przekątnych wielokąta, kąt zewnętrzny wielokąta, wielokąt foremny [55:41]
 • Zadanie 6: oblicz liczbę przekątnych wielokąta – 5 przykładów [1:09:37]
 • Definicja kąta [1:21:22]
 • Zadanie 7: miara kąta w stopniach, minutach i sekundach – 9 przykładów [1:28:44]
 • Rodzaje kątów [1:36:42]
 • Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe [1:43:05]
 • Zadanie 8: wyznaczanie miar kątów przyległych – 4 przykłady [1:46:31]
 • Zadanie 9: wyznaczanie miar kątów wierzchołkowych – 4 przykłady [1:54:53]
 • Zadanie 10: wyznaczanie miar kątów z własności – 5 przykładów [1:58:22]
 • Figury ograniczone i nieograniczone [2:11:21]
 • Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie [2:15:06]
 • Zadanie 11: podział płaszczyzny przez 3 proste [2:19:22]
 • Zadanie 12: podział tarczy zegara – 2 przykłady [2:20:55]
 • Zadanie 13: położenie prostych [2:26:37]
 • Dwie proste przecięte trzecią prostą: kąty odpowiadające, naprzemianległe zewnętrznie, naprzemianległe wewnętrznie [2:28:50]
 • Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta – dowód [2:33:53]
 • Zadanie 14: kąty odpowiadające, naprzemianległe zewnętrznie, naprzemianległe wewnętrznie – 6 przykładów [2:36:05]
 • Zadanie 15: kąty odpowiadające, naprzemianległe zewnętrznie, naprzemianległe wewnętrznie – 3 przykłady [2:46:57]
 • Zadanie 16: sprawdzenie, czy proste są równoległe, kąty odpowiadające, naprzemianległe zewnętrznie, naprzemianległe wewnętrznie – 3 przykłady [2:54:00]
 • Własności kątów w trapezie - dowód [3:02:42]
 • Własności kątów w równoległoboku - dowód [3:07:29]
 • Wzór na sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta [3:10:19]
 • Zadanie 17: suma miar kątów wewnętrznych wielokąta – 3 przykłady [3:19:24]
 • Zadanie 18: wielokąt o podanej sumie kątów – 3 przykłady [3:21:16]
 • Zadanie 19: suma miar kątów wewnętrznych siedmiokąta, proporcje [3:24:22 ]

Spis treści cz. 2:

 • Odległość dwóch punktów [00:00]
 • Odległość punktu od prostej [03:17]
 • Odległość między prostymi równoległymi [06:00]
 • Zadanie 20: odległość między prostymi oraz odległość punktu od prostej [09:17]
 • Symetralna odcinka – konstrukcja i własności [12:48]
 • Symetralna – przykład na zastosowanie w życiu codziennym [17:37]
 • Dwusieczna kąta – konstrukcja i własności [20:34]
 • Zadanie 21: symetralna odcinka, które punkty należą do symetralnej [24:32]
 • Zadanie 22: dwusieczna kąta, które punkty leżą na dwusiecznej [28:25]
 • Zadanie 23: dwusieczna kąta – 2 przykłady [31:26]
 • Twierdzenie Talesa [33:01]
 • Zadanie 24: twierdzenie Talesa – 8 przykładów [42:37]
 • Zadanie 25: twierdzenie Talesa – 2 przykłady [53:23]
 • Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa i porównanie obu [59:31]
 • Zadanie 26: twierdzenie Talesa i twierdzenie do niego odwrotne, czy proste są równoległe – 8 przykładów [1:00:59]
 • Konstrukcyjny podział odcinka na równe części [1:15:37]
 • Zadanie 27: podział odcinka w podanej proporcji – 2 przykłady [1:21:48]
 • Symetria osiowa [1:26:21]
 • Zadanie 28: figury symetryczne względem prostej – 8 przykładów [1:35:30]
 • Oś symetrii, figury osiowosymetryczne [1:41:05]
 • Zadanie 29: figury osiowosymetryczne, oś symetrii – 10 przykładów [1:43:24]
 • Zadanie 30: figury osiowosymetryczne, oś symetrii – 14 przykładów [1:47:14]
 • Symetria środkowa [1:52:50]
 • Zadanie 31: symetria względem punktu – 6 przykładów [1:57:23]
 • Zadanie 32: symetria względem punktu – 6 przykładów [2:03:14]
 • Środek symetrii, figury środkowosymetryczne [2:08:19]
 • Zadanie 33: figury środkowosymetryczne – 8 przykładów [2:14:40]

Tagi Lekcji: Darmowe Lekcje, planimetrial1, szkolasrednia
Wróć do: Kurs Planimetria: Wprowadzenie, Trójkąty i Czworokąty