fbpx

Kurs Matura Rozszerzona (Formuła 2023)

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Matura Rozszerzona jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 11 Lekcji. Stanowi kompleksowe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z wszystkich omawianych w szkole średniej działów. Pierwsza Lekcja poświęcona jest liczbom rzeczywistym, ostatnia – zawiera zbiór typowych zadań maturalnych z kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Kurs ten przystosowany jest dla uczniów zdających “nową” formułę matury od 2023 roku.

Kurs zawiera łącznie około 43,5 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę poszczególne zagadnienia oraz pokazuję jak rozwiązywać typowe zadania maturalne.

Do nagrań dołączonych jest 165 zadań zamkniętych i 275 zadań otwartych sprawdzających wiedzę. Dodatkowo dołączonych jest ponad 460 przykładowych zadań “na rozgrzewkę”, powtarzających elementarną wiedzę z podstawy.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Dowiesz się z niego, między innymi:

 • jak korzystać z karty wzorów maturalnych, a czego w nich nie ma
 • jak rozwiązywać typowe zadania z logarytmów, potęg, procentów
 • jak działają te trudniejsze wzory skróconego mnożenia i jak wykorzystać je do zadań z dowodami i rozwiązywania równań
 • jak rozwiązywać trudniejsze równania i nierówności oraz układy równań
 • jak wyliczać dane prawdopodobieństwo oraz parametry statystyczne
 • poznasz wszystko co pojawia się na maturze z funkcji liniowej, kwadratowej, wymiernej, wykładniczej czy logarytmicznej
 • jak obliczać pochodne i wykorzystywać je do analizy własności funkcji
 • jak wykorzystywać wzory na ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach
 • jak radzić sobie z zadaniami z sinusami, cosinusami czy tangensami, w tym z równaniami i nierównościami trygonometrycznymi
 • jak rozwiązywać typowe zadania z okręgów, trójkątów oraz innych figur płaskich
 • jak wyznaczać równania prostych oraz jak wykorzystać długość czy środek odcinka
 • jak ogarnąć graniastosłupy, ostrosłupy oraz bryły obrotowe

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek” i wskazówek, które oprócz solidnej, około 43,5-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na egzaminie maturalnym.