Wakacyjna promocja! Wszystkie produkty -25% po założeniu darmowego konta.

Kurs Trygonometria

Przykładowy fragment Kursu

Zalicz wszystkie Testy na 80%, aby otrzymać Certyfikat!

Kurs Trygonometria jest multimedialnym kursem edukacyjnym dla uczniów szkół średnich, podzielonym tematycznie na 13 poszczególnych Lekcji: 12 tematycznych oraz ostatnia zawierająca zadania maturalne.

Pierwsze sześć Lekcji (L1-L6) są przeznaczone zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Kolejne (L7-L12) to tematyka rozszerzenia. Ostatnia Lekcja, mianowicie zadania maturalne, jest w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej osobno.

Pierwsza Lekcja poświęcona jest podstawowym definicjom funkcji trygonometrycznych i wyznaczania ich w trójkącie prostokątnym. Ostatnie Lekcje to równania trygonometryczne oraz pochodne.

Kurs zawiera prawie 32 godziny nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 155 pytań testowych sprawdzających wiedzę i ponad 520 zadań praktycznych.

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania trygonometrii uczniów szkół średnich. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • podstawowych definicji i pojęć związanych z trygonometrią
  • własności funkcji trygonometrycznych
  • zależności na typowych kątach 30, 45 i 60 stopni
  • wzorów redukcyjnych
  • co to jest kąt skierowany i miara łukowa
  • jak stosować wzory na sumy i iloczyny funkcji trygonometrycznych
  • jak rozwiązywać równania i nierówności trygonometryczne
  • jak wyliczać i stosować pochodne z funkcjami trygonometrycznymi

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, prawie 32-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą zadziwić może nawet samego siebie na sprawdzianie, czy egzaminie maturalnym.